Jump to navigation

European language levels

 Språkstudier räknas numera i steg. Exempel:

 

      steg  4 -   engelska  i skolår 9

    steg 3 -  Spanksa efter ett år fortsättningsstudier på gymnasiet 

  steg 2 -  engelska  i skolår 6  samt  Spanksa i skolår 9

steg 1 -     engelska i skolår 5

 

 

"Sammanlagt finns mål att uppnå i sju steg som bygger på varandra.
Beskrivningen av ett steg är densamma oavsett om det gäller engelska
eller moderna språk, grundskola eller gymnasial utbildning."
-Skolverket.


More info:

·Euro-språkportfolio: ·Skala för självbedömining
·Self Assessment Grid
(A=nybörjare,  B=9.de klass, C=prof./univ.)